Regulamin i polityka prywatności serwisu www.ewlon.com.pl

 1. Pragnę Cię poinformować, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO:
  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie firma P.P.H ”EWLON ” ul.Elektronowa 5, 94-103 Łódź, wpisana do CEIDG, NIP 7271048637, REGON: 470310239 , e-mail:salon@ewlon.com.pl
  2. Administrator zbiera oraz przetwarza dane Użytkowników w zakresie niezbędnym do świadczenia swoich usług oraz przekazywania informacji handlowych.
 2. Użytkownikiem serwisu staje się osoba w nim zarejestrowana.
 3. Administrator przetwarza dane użytkowników w poniższych celach:
  1. rejestracja w serwisie,
  2. składanie oraz realizacja zamówień,
  3. odpowiedzi na pytania zadane w formularzach kontaktowych,
  4. rozpatrywanie reklamacji,
  5. wyświetlanie informacji marketingowych,
  6. wysyłanie na podany adres e-mailowy informacji marketingowych.
 4. Wszystkie dane przesyłane od użytkownika na serwer, są przesyłane połączeniem szyfrowanym SSL.
 5. Twoje dane osobowe będą przekazywane do zewnętrznych podmiotów, których usługi są niezbędne do prawidłowej realizacji usług administratora, a w szczególności:
  1. podmiotom odpowiedzialnym za obsługę systemu informatycznego Administratora;
  2. usługom dostarczającym dostosowane treści marketingowe;
  3. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek od Administratora do Użytkownika.
 6. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom.
 7. Dane Użytkownika mogą zostać ujawnione właściwym organom lub osobom trzecim, które zgłoszą takie żądanie, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej,
 9. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do chwili cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie, ponadto
  1. posiadasz prawo dostępu do treści Twoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
  2. posiadasz prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych w każdym czasie,
  3. posiadasz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
  4. posiadasz prawo do przenoszenia danych w powszechnie używanym formacie pozwalającym np. na wydrukowanie lub zapisanie w pamięci komputera, 
  5. posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, 
 10. Każde z uprawnień wymienionych w punkcie 9 możesz zrealizować poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: P.P.H ” EWLON ” ul. Elektronowa 6 ,94-103 Łódź z dopiskiem „dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres  salon@.com.pl
 11. Posiadasz  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza prawo.
 12. Wyrażenie przez Ciebie zgody na dalsze przetwarzania Twoich danych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę możesz cofnąć w każdym czasie poprzez wiadomość o treści „cofam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych” w dowolnej formie, w tym również w formie pisemnej, przesyłając ją na adres ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź z dopiskiem „dane osobowe” lub w formie elektronicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres  salon@ewlon.com.pl
 13. Obowiązkiem administratora jest dbanie, aby wszystkie operacje z wykorzystaniem Twoich danych osobowych były wykonywane przez pracowników do tego uprawnionych, a podwykonawcy również przestrzegali ściśle określonych przepisów.
 14. Warunkiem rejestracji jest podanie wszystkich, niezbędnych i aktualnych danych firmy posiadającej status aktywnej w CEiDG. (Tylko dla klientów hurtowych)
 15. Nowy klient proszony jest o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy w celu ustalenia warunków współpracy (rabat oraz forma płatności). (Tylko dla klientów hurtowych)
 16. Warunki świadczenia usług:
  1. Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT.
  2. Transport
   1. Paczki wysyłane są firmą kurierską DPD
   2. Pokrywamy koszt wysyłki przy wartości zamówienia powyżej 1000 zł brutto
   3. Klient pokrywa koszt przesyłki zamówienia o wartości mniejszej bądż równej 1000 zł brutto. Wystawiamy dodatkową fakturę kosztów transportu.
  3. Zamówienia przyjmowane są 24/7.
  4. Towar wysyłamy od poniedziałku do piątku.
  5. W razie jakichkolwiek problemów z realizacją zamówienia, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub e-mailowo.
  6. Nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.
  7. Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie przez firmę kurierską.
  8. W razie widocznego uszkodzenia paczki lub z widocznymi śladami próby otwarcia, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody.

17. Uszkodzony towar z dołączonym protokołem reklamacyjnym należy odesłać na adres producenta . P.P.H ” EWLON ” ul. Elektronowa 6 , 94-103 Łódź.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

ŻYCZYMY UDANYCH ZAKUPÓW